Trenčiansky hokej, nevyjasnené otázky

Autor: Matus Malarik | 17.7.2011 o 11:03 | (upravené 26.6.2014 o 13:16) Karma článku: 8,43 | Prečítané:  1636x

Po naštudovaní informacií o hokeji v Trenčíne a situácii v ňom som sa rozhodol napísať svoj ďalší článok venovaný financovaniu športu. Na začiatku si položme otázku. Akou mierou má mesto ,ktoré sa može ocitnúť v nútenej správe dotovať súkromné akciové firmy? Ozrejmime si najprv pojem nútená správa obce, predovšetkým krizový rozpočet. Obmedzenia počas nútenej správy v obci Starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi ani ostatným zamestnancom obce nesmie byť vyplatená odmena, napr. podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. v z. n. p. a  § 20 zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 5 výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Obec je povinná do siedmich dní od doručenia rozhodnutia o zavedení

nútenej správy zriadiť v banke osobitný účet nútenej správy a previesť na tento

účet všetky zostatky peňažných prostriedkov vedených na doterajších účtoch

okrem peňažných prostriedkov, ktoré je obec povinná viesť na samostatných

účtoch podľa osobitného zákona.

Počas nútenej správy všetky príjmy obce plynú na osobitný účet nútenej

správy okrem príjmov, ktoré je obec povinná viesť na samostatných účtoch

podľa osobitného zákona.

Peňažné prostriedky vedené na osobitnom účte nútenej správy

nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov, napr. zákon  č.

233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej  činnosti (Exekučný

poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v z. n. p.

Peňažné prostriedky na všetkých účtoch môže počas nútenej správy obec

použiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom núteného správcu.

Počas nútenej správy obec nesmie vstupovať do nových záväzkov

vyplývajúcich z prijatia návratných zdrojov financovania s výnimkou prijatia

návratného zdroja financovania po predchádzajúcom písomnom súhlase

núteného správcu poskytnutého subjektom verejnej správy, bankou alebo

pobočkou zahraničnej banky na splácanie záväzkov; ustanovenia § 17 ods. 2 a 6

zákona č. 583/2004 Z. z. sa v takom prípade nepoužijú.

Bez písomného súhlasu núteného správcu obec nie je  oprávnená použiť

žiadne prostriedky vedené na svojich účtoch v banke.

Krízový rozpočet

Zostavuje sa na obdobie od zavedenia nútenej správy až do konca rozpočtového

roka, v ktorom sa zavádza nútená správa:

- zostavuje sa do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia,

- schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo,

- nečlení sa na bežný rozpočet a kapitálový rozpočet,

- povinne sa v ňom rozpočtujú finančné prostriedky, ktorými sa zabezpečí

zníženie záväzkov v súlade s časovým harmonogramom splácania týchto

záväzkov,

- rozpočtujú sa v  ňom len nevyhnutné bežné výdavky podľa § 7 ods. 1

písm. a) až c) zákona č. 583/2004 Z. z.

- kapitálové výdavky sa v ňom rozpočtujú, len ak je ich úhrada je

zabezpečená finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu alebo z

rozpočtu Európskej únie, alebo ich úhrada vyplýva zo zmlúv uzavretých

pred zavedením nútenej správy,

- v krízovom rozpočte sa nesmú rozpočtovať výdavky podľa § 7 ods. 2, 4

a 5 zákona č. 583/2004 Z. z.

Vopred by som vyzdvihol bod cislo 5 v pojme krízový rozpočet,aby si ho všetci priaznivci veľkých dotácií do hokeja v Trenčíne prečítali ,čo sa moze stať ,keď peniaze mesta ,ktoré takmer  smeruje do nútenej správy sa "rozdávajú".A to neplatí len o hokeji ale aj o futbale atď.

Áno , použil som slovo rozdávajú, nakoľko peniaze ,ktoré mesto poskytlo Dukle Trenčín ,súkromnej a.s. doteraz nemajú zdokladované ,kde a koľko použili.

Chceme radšej platiť v meste ,ktoré sa zmieta na pokraji "bankrotu" na šport alebo na veci spojené s priamym fungovaním mesta?

Ďalej si ujasnime ,čo znamenajú mestské dotácie na šport a ich podmienky.

1. O poskytnutí  dotácie z rozpočtu mesta rozhoduje primátor mesta do výšky 200 € vrátane, nad

túto sumu rozhoduje o poskytnutí dotácie mestské zastupiteľstvo.

2. Žiadosť ktorá postupuje na rozhodnutie na mestské zastupiteľstvo, bude posúdená taktiež vo

finančnej komisii.

3. Všetky dotácie sa poskytnú na základe písomnej dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta,

ktorá  bude vyhotovená  príslušným oddelením  MsÚ po schválení žiadosti primátorom mesta

resp. mestským zastupiteľstvom.

C)  Článok VIII. bod  4 sa mení a dopĺňa takto:

Článok VIII.

Vyúčtovanie dotácie

4. V prípade nedodržania účelu a podmienok poskytnutej dotácie, prípadne nevyúčtovania

dotácie v stanovenej lehote podľa dohody je príjemca dotácie povinný dotáciu vrátiť

poskytovateľovi v plnej výške do 10 dní od zaslania upomienky spolu so sankciou 0,5 % z dlžnej

sumy  za každý deň omeškania od nasledujúceho dňa  po dni, do ktorého je potrebné dotáciu

vyúčtovať až do dňa prijatia dotácie na účet mesta alebo úhrady v pokladni.

Teraz po ozrejmení faktov ako to funguje v tomto štáte si položme ďalšiu otázku: Kto nekoná podľa zákona? Podľa akého porušenia zákona má byť primátor mesta Trenčín odvolaný?

V tejto spoločnosti sú isté pravidlá hry,ako zdokladovanie používania verejných financií. Alebo to v pripade športu neplatí?

Chceme ,aby uspešní športovci a športové kluby stáli nad zákonom? Chceme im prispievať na odmeny ,čo je možné ,keď nemáme zdokladované využitie peňazí ? Máme sa báť mien ako Demitra, Hossa a ustupovať im pred zákonom?

Najviac ,čo človeka zamrzí je branie detí ako rukojemníkov zo strany klubu Dukla Trenčín, ktorý určite nemože byť závislý na zhruba 500-tis EUR za rok od mesta.

Prečo klubu Dukla Trenčín vadí prevádzkovanie klziska mestom?

Natíska sa tu odpoveď ,že prevádzkové náklady sú o dosť menšie ako 500-tis EUR a ak nie , prečo majú problém vydokladovať tieto peniaze?

Primátor Trenčína Richard Rybníček vyšiel von s faktami ,ktoré sa dajú reálne posúdiť ,ale s čím vyšla Dukla Trenčín okrem plakania za peniazmi a neustálim poukazovaním na malé deti ???

V tomto spore je príliš veľa nevyjasnených otázok ,ale nie na strane mesta Trenčín ,ale na strane Dukly.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Slovensko inú možnosť ako jadro Únie nemá, Fico to vie

Krajiny bez eura budú strácať vplyv, Slovensko začína v regióne viesť debatu o budúcnosti EÚ.

DOMOV

Plavčan urobil nezvyčajnú vec. Oznámil Kiskovi, kedy končí

Fico naťahovanie času nekomentoval.


Už ste čítali?